Uitleg

De Hoksebargse KWIS is bedoeld voor alle inwoners van Haaksbergen. Leeftijd speelt geen rol. Je schrijft je in per team. De samenstelling van het team mag zelf bepaald worden. Dit kan met vrienden, familie, collega’s, sportverenigingen, buurtverenigingen, clubs etc. Elk team bestaat uit minimaal 6 à 10 personen, waarvan 1 persoon de teamcaptain wordt.

Tips & Tricks


De KWIS bestaat voor een aanzienlijk gedeelte uit vragen die over Haaksbergen gaan of die in Haaksbergen uitgevoerd moeten gaan worden. Het is daarom raadzaam om in elk geval enkele Haaksbergse teamleden in je team te hebben die iets weten van het huidige en het vroegere Haaksbergen. Overigens zitten er ook vragen in die niet specifiek over ons dorp gaan.
De vragen zijn erg divers. Een diverse samenstelling van het team qua leeftijd en interesses is dus een pré en vergroot de winkansen.

De KWIS is het beste te maken op één centraal punt van waaruit gewerkt wordt en waar de antwoorden binnen zullen komen. Dit kan een huiskamer zijn, een café, een kantine, een caravan enzovoorts.

Zorg dat je op de KWIS-dag zelf de beschikking hebt over minimaal één fiets, een werkende computer met internetverbinding, een printer, een digitale camera en een telefoon waarop je te bereiken bent en waarmee getelefoneerd en geappt kan worden. Zonder deze middelen is deelname aan de KWIS vrijwel onmogelijk.

Puzzelen maar!
De Hoksebargse KWIS is een project van de Cultuur Coalitie Haaksbergen 

                                                      
                             

Reglement

1. Het team: Het aantal teamleden is onbeperkt. Maar voor het goed uitvoeren van de quiz is een minimum van 6 -10 personen vereist. Wijs binnen je team één teamcaptain aan (minimaal 16 jaar oud) en verzin een leuke naam (voor extra punten).

2. Het inschrijfformulier: Inschrijven gaat via het inschrijfformulier op de site. Het maximale aantal teams is 50. Wees er dus snel bij, want VOL = VOL!
Bij minimale deelname van 20 teams gaat de KWIS door.

3. Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld van De Hoksebargse KWIS bedraagt € 30,- per team. Dit bedrag dient bij inschrijving betaald te worden; samen met je inschrijving is je team dan deelnemer. Zonder betaling geen deelname.  

 4. KWIS-boek:
 
Op zaterdag 23 september 2023 melden de teamcaptains zich om stipt 15.30 uur in de foyer van De Kappen om het KWIS-boek op te halen. Je hebt tot 20.30 uur de tijd om alle vragen te beantwoorden en opdrachten te volbrengen. 
Het originele KWIS-boek moet diezelfde avond uiterlijk 20.30 uur weer in De foyer van de Kappen worden ingeleverd. Bij het ophalen van het KWIS-boek krijg je attributen mee die je nodig hebt om vragen te beantwoorden. Alleen teams die hun KWIS-boek op tijd en op de juiste wijze hebben ingeleverd, dingen mee naar de prijzen. 
De enige tijd die gehanteerd wordt, is de tijd van de klok die bij De Kappen door de organisatie wordt gebruikt. Er wordt een strakke tijdsgrens gehanteerd, alles wat ingeleverd wordt na 20.30 uur wordt niet nagekeken en dus ook niet meegenomen in het eindklassement. Uitzonderingen hierop zijn de teams die 15 minuten extra speeltijd hebben gewonnen via de JOKER, "de Bössel". Voor hen gelden bovenstaande regels ook, maar dan met eindtijd 20.45 uur.

5. Beantwoorden opdrachten: Deelnemers mogen alle mogelijke hulpmiddelen inzetten, bijvoorbeeld: computers, opa's en oma's, buren, vrienden, familie, internet, kennissen, telefoon, enz. 

6. Het invullen van de antwoorden: Het KWIS-boek moet met duidelijk leesbare antwoorden (zwarte of blauwe pen) ingevuld worden. Niet/slecht leesbare antwoorden tellen niet mee. Als er een specifiek aantal antwoorden wordt gevraagd en je schrijft er voor de zekerheid één extra bij, dan telt de hele vraag niet mee voor de punten. Eventuele verbeteringen zijn toegestaan als ze duidelijk te lezen zijn.
Opdrachten waar je iets naar ons e-mailadres moet mailen (info@hoksebargsekwis.nl) of appen worden alleen in behandeling genomen als in het onderwerp de teamnaam en teamnummer is vermeld.
Mocht een bestand te groot zijn om per e-mail te worden verstuurd, maak dan gebruik van WeTransfer (www.wetransfer.com).Vermeld ook hier in het bericht je teamnaam en teamnummer! Let op: er mag slechts 1 e-mail of app per antwoord worden gestuurd. Stuur je er toch meer per antwoord, dan is alleen de eerste mail geldig.
Digitale opdrachten moeten voor de deadline door de teamcaptain via WhatsApp naar het speciale telefoonnummer dat in het KWIS-boek staat worden gestuurd. Te laat = geen punt ☺

7. Inzet van de JOKER: Voorafgaand aan het inleveren van het vragenboek mag ieder team zijn joker - de Bössel - inzetten op de categorie waarin zij denken de meeste punten te behalen. De behaalde punten van deze categorie zullen dan worden verdubbeld. Per categorie zijn het aangegeven aantal te behalen punten vermeld. Elk team mag in 1 categorie de joker inzetten. Geef in het KWIS-boek aan bij welke categorie jullie je Bössel inzetten.  (wil je weten wat een Bössel is, kijk dan hier eens; Het Twentse woord van deze week: Bössel! - YouTube
* Een andere manier om de Bössel in te zetten is voor het kopen van extra speltijd. Als je voor 17.30u aangeeft of je hiervan gebruik maakt, heb je een kwartier extra speeltijd, en hoef je pas om 20.45u je complete KWIS-boek in te leveren.

8. Uitslag:
De uitslag wordt op 14 oktober 2023 bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking bij Het Hagen die begint om 18.30u. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. De KWIS-masters hebben altijd gelijk ☺.
Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een niet aan te vechten beslissing. Alle boeken worden op dezelfde manier nagekeken en gejureerd. Bij een gelijke eindstand stellen we op de feestavond nog 1 benaderingsvraag. Het team dat daar het dichtst bij het goede antwoord komt, is de onvolprezen winnaar!

9. Veiligheid:

Deelnemers moeten op verschillende locaties in het dorp vragen oplossen. Volg daarbij de verkeersregels en zorg eventueel voor hesjes.

10. Aansprakelijkheid: De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen, die door deelnemers zijn veroorzaakt tijdens het deelnemen aan De Hoksebargse KWIS. Noch die deelnemers of derden zijn overkomen tijdens het deelnemen aan De Hoksebargse KWIS.

11. Afmelden: Je kunt je team afmelden tot 1 maand voor start van de KWIS, dus tot 23 augustus 2023, door een mail te sturen naar info@hoksebargsekwis.nl
Dan kan ook de bijdrage nog worden teruggevraagd. Na die datum worden er kosten gemaakt en is het betaalde KWIS-geld niet meer terug te vragen.